Lexprience

Twee manieren om een erfenis te verdelen

Ruzies komen helaas regelmatig voor bij het verdelen van de erfenis. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het aan te raden om goede afspraken met elkaar te maken en alles goed te bespreken. Je kunt ervoor kiezen om de hulp in te schakelen van een notaris executeur, maar dit is niet altijd nodig. In dit artikel bespreken wij twee manieren om de erfenis te verdelen.

Houd een open huis

notaris executeur

Het houden van een open huis kan een goede manier zijn om de erfenis te verdelen, zeker als de erfgenamen goed met elkaar omgaan. Je komt allemaal bij elkaar en bespreekt samen wie wat krijgt. Natuurlijk zullen meerdere personen soms dezelfde spullen willen hebben, maar dit kun je dan onderling oplossen. Wie wil het pronkstuk het liefst hebben? Als je er samen niet uitkomt, kun je ervoor kiezen om het te rouleren.

Laat iedereen een lijst maken

Het is ook mogelijk om iedereen een lijst te laten maken met de spullen die hij of zij graag zou willen hebben. De belangrijkste spullen zet je bovenaan de lijst. Vervolgens worden de spullen aan de hand van deze lijsten onderling verdeeld. Willen meerdere erfgenamen graag een bepaald pronkstuk hebben? Dan kun je hiervoor loten of het onderling veilen.